Logo Casablanca Filmová literatura

O nás
Novinky
Připravované
Vydané knihy
Recenze
Kvíz
Objednávka   

Připravujeme


David Čeněk - Antonín Tesař a kol.:
KREV, SLZY A SPERMA. Čítanka filmového braku

Drtivá většina filmové literatury se zabývá díly klasického filmového kánonu, přelomovými snímky mainstreamové (žánrové) produkce či tzv. artovými filmy. Tato kniha je pokusem vykročit mimo toto tradiční pole, mezi díla považovaná za braková, pokleslá, vulgární, drastická určená pro otrlého diváka, která si ale někdy právě díky svým opovrhovaným vlastnostem vydobyla status kultovními děl. Zaslouží si i tato filmová tvorba seriózní zájem? Autoři publikace, organizátoři kultovní přehlídky filmů pro otrlého diváka, si vytknuli nelehký úkol vytvořit pro českého čtenáře knihu, která představí tuto nesourodou masu snímků v ucelenějším přehledu, která se pokusí vystihnout určité kategorie, témata pro ni chrakteristická, její divácká, produkční a estetická specifika.

Cca 300 stran, brožovaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: ??? (u nás ???,-)

Kniha byla podořena Státním fondem pro kinematografii

V plánu na prosinec 2016


Edice Filmová mozaika, sv. 5

Radomír Kokeš a kol.:
KAPITOLY Z HISTORICKÉ POETIKY ČESKÉHO FILMU (1911-1922)

Projekt kolektivní monografie „Kapitoly z historické poetiky českého filmu (1911–1922)“ reprezentuje první knižní výstup z mnohaletého výzkumu estetických dějin českého filmu, realizovaného Radomírem D. Kokešem, odborným asistentem z Ústavu filmu a audiovizuální kultury. Tento projekt usiluje předložit (a) na jedné straně historii stylu a vyprávění kinematografie v českých zemích a (b) na druhé straně nabídnout řadu užších dějin stylu a vyprávění v rovině stylu tvůrců, tvůrčích týmů, žánrů či konkrétních filmařských postupů. První svazek se zaměřuje na na roky 1911 až 1922, kdy rok 1911 je počátkem kontinuální filmové produkce a rok 1922 je prozatím pracovně předpokládaný konec druhého období vývoje stylu kinematografie v českých zemích. Monografii otevře metodická rámující studie, jež zasadí zkoumání tohoto období české kinematografie jak do širších metodických souvislostí, tak do dějin mezinárodní kinematografie. Bude se například ptát, co nám výzkum dějin stylu a vyprávění v české kinematografii může povědět o její pozici v mezinárodním kontextu – a proč se vůbec tímto způsobem zabývat filmy, jež dlouhá desetiletí nikdo neviděl a nejsou mimo archiv divácky dostupné. Následující studie budou uspořádány v logickém výkladu shora dolů: od nejobecnějších postupů k jejich ne/využití u určitých tvůrců a v konkrétních filmech.

Cca 300 stran, brožovaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: ??? (u nás ???,-)

Kniha byla podořena Státním fondem pro kinematografii

V plánu na konec roku 2017


Luboš Ptáček:
PROMĚNY ČESKÉHO HISTORICKÉHO FILMU

Tři studie českého filmového historika Luboše Ptáčka se zaměřují na vybrané kapitoly z dějin českého historického filmu. První studie zkoumá proměny zachycení Sudet v českém(československém) filmu, jednak jakožto krajiny a jednak jako proměňující society. Autor se zvláště soustředí na proměnu obrazu sudetského Němce. V další části zkoumá způosby historické reprezentace ve třech nejnovějších českých historických seriálech: Svět pod hlavou, Bohéma a České století. Třetí kapitola navazuje na tu předešlou v tématu porevolučních TV seriálů, přičemž svoji pozornost zaměřuje na zachycení období normalizace.

Cca 200 stran, vázaná, čb. ilustrace
Doporučená cena: ??? (u nás ???,-)

Kniha vyjde ve spolupráci s UP v Olomouci

V plánu na březen roku 2018


Edice Filmová mozaika, sv. 6

Andrea Schnapková, Zdeněk Hudec a kol.:
DALEKÁ CESTA. Kritické studie

Výbor 4 studií zkoumající detailněji vybrané stránky (scénář, holocaust) působivého snímku Alfreda Radoka z roku 1949 o osudu českých Židů v Terezíně během druhé světové války.

Cca 150 stran, brožovaná, čb. ilustrace
Doporučená cena: ??? (u nás ???,-)

Kniha vyjde ve spolupráci s UP v Olomouci

V plánu na duben roku 2018


Edice Filmoví tvůrci, sv. 8 (10)

Zdeněk Hudec:
PAUL VERHOEVEN A JEHO FILMY. Prostorový model moci ve filmech Miklóse Jancsóa z let 1963-1981

Monografie mnohovrstevnatého nizozemského tvůrce, jehož tvorba zahrnuje jak filmy evropské artové produkce, tak hollywoodských mainstreamových blockbusterů. Zdeněk Hudec se snaží představit Verhoevenovu tvorbu v celém její šíři, motivické, tematické a intelektuální soudržnosti, a zbavit ji tak tradičních, zpravidla povrchních usvědčování ze samoúčelné atraktivity, či dokonce triviality. .CCa 258 stran, brožovaná, čb + barevné ilustrace
Doporučená cena: ???,- (u nás ???,- i s poštovným))Publikace vyjde s podporou Státního fondu kinematografie


Edice Filmoví tvůrci, sv. 8 (10)

Milan Cyroň:
EDUARD GREČNER A JEHO FILMY. Literární příprava filmů v letech 1958–1967

Monografie Monografie Milana Cyroně přibližuje tvorbu dnes poněkud pozapomenutého slovenského režřiséra a scenáristy Eduarda Grečnera, tvůrce jednoho z nejzajímavějších počinů československé filmové produkce 60. let "Drak sa vracia". Autor se věnuje zejména způsobu literární a scenáristické práce a geneze jednotlivých námětů z tvůrcova klíčového období.CCa 200 stran, brožovaná, čb ilustrace
Doporučená cena: ???,- (u nás ???,- i s poštovným))Publikace vyjde během 2018 ve spolupráci s UP v Olomouci


Edice AKTA F, sv. 4

Jana ČížkovskÁ :
JIŽ BRZY NA DVOJCE. Příprava II. programu ČST v letech 1958–1970

Práce se zabývá procesem přípravy II. programu Československé televize v letech 1958–1970, od prvních návrhů až po spuštění vysílání. Kromě samotného průběhu přípravy nového vysílání se autorka věnuje také širšímu kontextu pojetí televizního vysílání jako takového, tak užšímu pohledu na situaci v ČSR, organizačním a ideovým aspektům. Zmíněná studie poskytuje cenné a dosud neprezentované informace o raném vývoji televizního vysílání u nás.

Cca 150 stran, brožovaná, čb. ilustrace
Doporučená cena: ??? (u nás ???,-)V plánu na rok 2018


Edice Film a dějiny, sv. 7

Petr Kopal a kol.:
FILM A DĚJINY 7. PROPAGANDA

Aktuální díl zkoumá fenomén filmové, resp. televizní propagandy. Obsahově vychází z konference, která se uskutečnila v prosinci 2016 na Ústavu pro studium totalitních režimů (v rámci projektu Film a dějiny) a která si kladla za cíl „zmapovat“ oblasti (možnosti) výzkumu filmové propagandy u nás. Bude obsahovat kapitoly o podobách filmové propagandy v meziválečném a druhoválečném období, období tzv. normalizace. Rovněž zde bude tematizován fenomén tzv. studené války.

Cca 400 stran, vázaná, čb. ilustrace
Doporučená cena: ??? Kč (u nás ???,-)

Kniha vzniká ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů

V plánu na rok 2018


Petr Kopal:
KINEMATOGRAF MISTRA THEODORIKA

Nejsou psané dějiny již pasé? Není vhodné v době vysoce rozvinuté vizuální kultury mluvit spíše o potřebě "pohyblivých historických obrazů"? Není historický film vlastně také dějepisnou prací svého druhu, jde přeci o podobný dějinný konstrukt? Pokud se filmař-historik uchýlí k přísné metodice historika-akademika, proč by jeho dílo nemohlo být označeno za odbornou studii, za příspěvek k vědecké diskusi, který navíc vnáší do debaty zpředmětněnou imaginaci? A především, nebyl mistr Theodorik jedním z prvních "českých" filmových režisérů a projektantem 3-D kina? Zajímají vás tyto otázky, pak se těšte na knihu českého medievisty a filmového historika Petra Kopala.

Cca 300 stran, vázaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: ??? 299 Kč (u nás ???,-)

Kniha vzniká ve spolupráci s nakladatelstvím Academia

V plánu na rok 2019Kontakt: Václav Žák - nakl. Casablanca, Feřtekova 23, 181 00 Praha 8, tel: 732 754 685, e-mail: zakvaclav@post.cz