Logo Casablanca Filmová literatura

O nás
Novinky
Připravované
Vydané knihy
Recenze
Kvíz
Objednávka   
Vážení filmoví čtenáři,

v době koronavirové krize a zavření knižních obchodů naše knihy k zakoupení také na e-shop Kosmas

ať vám četba knih pomůže vyvést z temných chvilek

Vznik nové edice

Vážení čtenáři a příznivci českého filmu, nakladatelství Casablanca právě vydává první svazek nové ediční řady "Filmové slovo", v niž by měly vycházet statě a rozhovory samotných filmových tvůrců, kteří by zde představili svůj pohled na kinematografii, filmovou tvorbu či své vlastní dílo. Prvním svazkem se stal výbor rozhovorů s Robertem Bressonem "Bresson o Bressonovi". V plánu je nový výbor statí Sergeje Ejzenštejna či filmové eseje Piera Paola Pasoliniho. Další plánovanou řadou je "Filmová epocha", která by čtenářům měla v detailnějším vhledu představit ucelenou etapu jednotlivých národních kinematografií či tzv. škol. Jejím prvním titulem by se měla stát kolektivní monografie o raném českém filmu vznikající pod edičním dohledem Radomíra D. Kokeše.

1. 6. 2017


Knihy z Casablanky se dočkaly ocenění

V neděli 25. 11. 2012 se v Brně konalo zasedání České společnosti pro filmová studia, na jehož konci byli vyhlášeni vitězové výročních cen. Letos poprvé soutěžily také filmovědné knižní publikace, z nichž akademická komise složená především z odborníků z jiných disciplín vybírala vítěze. Cenu Iluminace za nejlepší vědeckou práci (2010-2011) získala kniha "Marketa Lazarová. Studie a dokumenty" vzniklá pod edičním vedením Petra Gajdošíka. Zároveň byla vyhlášena také Zvláštní cena za akademickou práci (2010-2011), kterou obdržela studie Zdeňka Hudce "Sam Peckinpah a jeho filmy". Gratulujeme všem autorům a spoluautorům a děkujeme jim za přízeň.


Založena nová historická edice

Dne 11. 11. 2010 byla na první schůzce redakční rady oficiálně ustavena nová historická edice Tempora et Memoria, která bude v rámci nakladatelství Casablanca nabízet široké spektrum odborných publikací z oboru historie a jeho příbuzných oborů. Předsedou reakční rady byl zvolen prof. Eduard Maur, členy rady jsou dále prof. Milena Bartlová, prof. Zdeněk Beneš, prof. Lenka Bobková, dr. Dana Dvořáčková-Malá, prof. Kateřina Charvátová, doc. Václav Ledvinka a dr. Luboš Velek. Prvním titulem by měla být kolektivní monografie sestavená pod vedením prof. Bobkové "ČESKÁ KORUNA NA ROZCESTÍ. K dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437–1526)", mapující vývoj těchto zemí ve vztahu k centru Koruny v neklidné pohustiské době. Jako druhý svazek se připravuje monografie Hedviky Kuchařové o vzdělavatelských aktivitách českých premonstrátů v 17.-18. století se zvláštním zřetelem na vznik Norbertina. Snahou nakladatelství a jeho garantů je vytvořit renomovanou historickou řadu, kde budou vycházet zajímavé a fundované práce vzniklé na akademických pracovištích.
která by neměla chybět v knihovně žádného cinefila, pořídit za výhodnou cenu.
Tým CasablancaEdice INICIÁLY

Nakladatelství Casablanca vstoupilo do spolupráce s Asociací českých filmových klubů na jejím novém projektu, kterým je edice Iniciály. Zde by měly vycházet sborníkové monografie jednotlivých režisérů, jimž bude věnován aktuální ročník Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Jako první vyjde na konci července kniha "BÉLA TARR. V oku velryby" u příležitosti Tarrovy retrospektivy na letošní LFŠ, na níž tvůrce přislíbil svou účast. Křest knihy by se měl zde proběhnout 30. 7. za režisérovy účasti. Kniha bude na LFŠ k dostání za sníženou cenu.
Křest Markety Lazarové

Dne 5. února 2010 se v bio Ponrepu uskutečnil v rámci vláčilovského večera křest knihy MARKETA LAZAROVÁ. Studie a dokumenty. Tato akce se uskutečnila v mezidobí režisérových nekulatých výročí narození a úmrtí. V rámci ní byly promítnuty dokumentární snímky Drahomíry Vihanové Hledání a Františka Uldricha V síti času. Jako závěrečný bonbonek mohli diváci zhlédnout dobové upoutávky na Marketu Lazarovou a vzpomínkové video posledního setkání s Františkem Vláčilem, které natočil a uvedl Jiří Dufek. Samotný křest proběhl za účasti editora knihy Petra Gajdošíka, který také celým večerem provázel, a kmotry sborníku doc. Zdeny Škapové. Vláčilovského večera se zúčastnila řada osobností z generace Filmu a doby, např. Eva Zaoralová, Jan Svoboda, Stanislava Přádná, Marie Mravcová, Jan Bernard a další.Anketa

V průběho března a dubna 2008 proběhla na stránkách www.nostalghia.cz anketa, v níž jste mohli hlasovat pro to, jaký z nabízených titulů BFI by měl vyjít v edicích FILMOVÁ KLASIKA a MODERNÍ FILM v českém překladu. Snažili jsme tím vyjít vstříc všem příznivcům nakladatelství a zájemců o jeho tituly, aby mohli sami ovlivnit další ediční plán nakladatelství.

Výsledky dopadly následovně:

EDICE FILMOVÁ KLASIKA
1) Vertigo (A. Hitchcock)                 95 hlasů
2) Vrah mezi námi (F. Lang)             81 hlasů
3) Velký zátah (F. Lang)                   73 hlasů
4) Sedm samurajů (A. Kurosawa)    70 hlasů
5) Taxikář (M. Scorsese)                    61 hlasů
6) Americká noc (F. Truffaut)           52 hlasů
7) Činská čtvrť (R. Polański)             51 hlasů
EDICE MODERNÍ FILM
1) Blade Runner (R. Scott)               130 hlasů
2) Mrtvý muž (J. Jarmusch)             124 hlasů
3) Tenkrát v Americe (S. Leone)      79 hlasů
4) Big Lebowski (E.a J. Coenovi)    58 hlasů
5) Tenká červená linie (T. Malick)    42 hlasů
6) Eyes Wide Shut (S. Kubrick)         36 hlasů
7) Sedm (D. Fincher)                       34 hlasů


Nakladatelství již předjednalo nákupu práv na tituly Mrtvý muž, Blade Runner a Sedm samurajů. Pro nadcházející rok se pokusíme zařadit do edičního plánu tituly Vertigo, Tenkrát v Americe a jeden z Langových filmů. Všem respondentům děkujeme za zájem a za účast v anketě a těšíme se na další filmové setkání.O nás

Nakladatelství „casablanca vzniklo na počátku roku 2006 jako pokračovatel tragicky zaniklého nakladatelství Orpheus s cílem vydávat akademičtěji zaměřenou literaturu v oborech film, historie a architektura. V návaznosti na předešlý ediční podnik Casablanca přebrala filmovou řadu: Filmoví tvůrci se snahou pokračovat v jejich načatém díle. Publikační činnost v sekci film nakladatelství dále rozšířilo o další edice: Filmová klasika a Moderní film, které se snaží přiblížit jednotlivá díla světové kinematografie v detailních studiích a analýzách. Jako průkopnický prostor pro širší ucelená témata zpracovávaná v kolektivu autorů založilo nakladatelství řadu Filmová mozaika. Dále se podílí na vydávání koedičních řad: sborníkové edice Film a dějiny (ve spolupráci s ÚSTR), edici výborových monografií filmových tvůrců pro LFŠ Iniciály (ve spolupráci s AČFK) a "školní" edici Akta F (ve spolupráci s KFS FF UK). Casablanca pravidelně spolupracuje s Ústavem českých dějin na vydávání historických sborníků.

Druhou oblastí, jíž se chce nakladatelství věnovat, je historie - zejména české, středoevropské dějiny 20. století v edici "20" a nárazově práce z evropského středověku.

A konečně třetím záběrovým polem je architektura, resp. studie, které se zabývají architekturou z pohledu sociálních věd, antropologie a ekologie, tedy ve vztahu k člověku jakožto obyvateli a přírodě jakožto krajině.

Kontakty:

Václav Žák - nakl. Casablanca
Feřtekova 23
181 00 Praha 8
tel: 732 754 685
e-mail: zakvaclav@post.cz

Distribuce v ČR:

KOSMAS s.r.o.
Lublaňská 34
120 00 Praha 2
tel: 222 510 749
www.kosmas.cz


Distribuce v SR:

Inform - Alan Michna
Bratislavská 14
010 10 Žilina
tel: +421 41/500 11 18-9
GSM: 0907 227 657
www.inform-za.sk

Naše knihy koupíte:

Filmová galanterie - kino Světozor
Vodičkova 41
110 00 Praha 1
tel: 224 946 824
obchod@kinosvetozor.cz

Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1
Kontakt: Václav Žák - nakl. Casablanca, Feřtekova 23, 181 00 Praha 8, tel: 732 754 685, e-mail: zakvaclav@post.cz