Logo Casablanca Filmová literatura

O nás
Novinky
Připravované
Vydané knihy
Recenze
Kvíz
Objednávka   

NovinkyEdice Filmová mozaika, sv. 6

Andrea Schnapková, Zdeněk Hudec a kol.:
DALEKÁ CESTA. Kritické a analytické studie

Výbor 4 studií zkoumající detailněji vybrané stránky (inspirace, scénář, holocaust) působivého snímku Alfréda Radoka z roku 1949 o osudu českých Židů během éry protektorátu, ilustrovaný na příkladu pražské rodiny Kaufmannových.

188 stran, brožovaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 229 (u nás 200,-)Publikace vyšla s podporou Filozofické fakulty UP v Olomouci


Antonín Tesař - David Čeněk - Jiří Blažek - Jiří Flígl:
KREV, SLZY A SPERMA. Čítanka filmového braku

Drtivá většina filmové literatury se zabývá díly klasického filmového kánonu, přelomovými snímky mainstreamové (žánrové) produkce či tzv. artovými filmy. Tato kniha je pokusem vykročit mimo toto tradiční pole, mezi díla považovaná za braková, pokleslá, vulgární, drastická určená pro otrlého diváka, která si ale někdy právě díky svým opovrhovaným vlastnostem vydobyla status kultovními děl. Zaslouží si i tato filmová tvorba seriózní zájem? Autoři publikace, organizátoři kultovní přehlídky filmů pro otrlého diváka, si vytknuli nelehký úkol vytvořit pro českého čtenáře knihu, která představí tuto nesourodou masu snímků v ucelenějším přehledu, která se pokusí vystihnout určité kategorie, témata pro ni chrakteristická, její divácká, produkční a estetická specifika.

240 stran, brožovaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: 299 (u nás 250,-)Kniha byla podořena Státním fondem pro kinematografii
Luboš Ptáček:
UMĚNÍ MEZI IDEOLOGIÍ A ALEGORIÍ.
Proměny reprezentace historie v českém historickém filmu a televizním seriálu


Kniha Umění mezi alegorií a ideologií je souborem tří studií, které analyzují proměnu reprezentace historie v českém filmu a televizi v závislosti na změně politicko-ideologického uspořádání české společnosti, a to na třech vybraných tématech. První v chronologickém průřezu sleduje proměny prezentace Sudet v českém filmu od 30. let až do současnosti, která je výrazně poznamenána ideologizací, zejména vztahem k německému etniku. Druhá kapitola se zaměřuje na filmy o normalizaci natočené po roce 2000. Tyto snímky většinou autoři využívají k vyrovnání se s „minulým“ režimem, v nichž se i přes autorskou svobodu projevuje ideově jednotný antikomunistický postoj formovaný soudobým příklonem k liberálním hodnotám. Třetí část se věnuje třem nedávno vzniklým historickým seriálům (České století, Svět pod hlavou, Bohéma) jako příkladům nového přístupu k historickému narativu. Na rozdíl od „klasických“ televizních děl předlistopadové a raně polistopadové éry tyto seriály narušují zaběhlé postupy prezentace historie, používají komplexní narativ, čímž přispívají k diskusi o redefinici smyslu českých dějin.

240 stran, vázaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 299,- (u nás 250,-)Kniha vyšla s podporou Filozofické fakulty UP v Olomouci

Edice Film a dějiny, sv. 7

Petr Kopal a kol.:
FILM A DĚJINY 7. PROPAGANDA

Kolektivní monografie Film a dějiny 7 zkoumá vztah propagandy a filmu/televize (1918–1989). Po úvodním oddílu zaměřeném na dějiny (a samotný pojem) propagandy následují případové kapitoly, které se programově vyhýbají notoricky známým tématům, příkladům sovětské a nacistické filmové propagandy, nebo se je pokoušejí nahlížet z jiné perspektivy: Distribuce a recepce sovětské klasiky/propagandy (Ejzenštejnových filmů, zvláště Křižníku Potěmkin /1925/) v prvorepublikovém Československu. „Henleinovské“, ale i „baťovské“ pokusy o vlastní filmovou produkci. Mohl dokumentární film o německých a českých dějinách, který si objednal Joseph Goebbels, nebýt politickou propagandou? Co tedy v roce 1940 (ne)natočil (později) slavný režisér Curt Oertel? Jakou „novou zbraň“ dostali slovenští povstalci v roce 1944 ze Sovětského svazu? A proč si pro ni chodili do kina? Co si lze nejspíše představit, když se řekne protektorát a propaganda? A jak toto spojení souvisí se sv. Václavem? Svůj oddíl tu mají „příklady z hraného filmu poválečného a normalizačního“. Zvláštní pozornost je také věnována filmovým reprezentacím rozděleného světa po vypuknutí studené války, srovnání ideologicko-propagandistických postupů obou nepřátelských táborů. Poslední oddíl cílí na téma „televize a propaganda“. Jedna z kapitol kupříkladu upozorňuje na (dnes už poněkud zasutý a badateli zatím prakticky opomíjený) „největší propagandistický počin ČST v oblasti televizní publicistiky“ 80. let, jímž byl dokumentární seriál Kronika našeho života, v oblasti dramatické tvorby srovnatelný se stále (naopak) známými 30 případy majora Zemana, natočenými o 10 let dříve.

384 stran, vázaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 399,- (u nás 350,-)Kniha byla podpořena Ministerstvem kultury ČR

Edice AKTA F, sv. 4

Jana Čížkovská:
JIŽ BRZY NA DVOJCE. Příprava II. programu ČST v letech 1958–1970

Čtvrtým titulem edice AKTA F, vydávané ve spolupráci s Katedrou filmových studií FF UK, nabízí knižní verzi diplomové práce Jany Čížkovské, která se věnuje genezi spuštění vysílání II. programu Československé televize (ČST) od prvních návrhů z konce 50. let do jeho realizace v květnu 1970. Autorka vychází ze srovnání stavu televizního vysílání se sousedními státy jak východního, tak západního bloku, kde byla situace vývojově pokročilejší. Snahy po rychlejším zavedení druhého kanálu v ČSR ztroskotávaly jak na nedostatečném pokrytí republiky televizním signálem a jen pozvolným zlepšováním tohoto stavu, tak na nedostatečných výrobních kapacitách, které při neexistenci vyhovujících prostor, se nedaly navýšit. II. program tak musel čekat až na dokončení první fáze výstavby Kavčích hor. Kromě technické stránky kniha zkoumá také vývoj koncepce II. programu, který vzhledem k plánovanému pokrytí jen velkých měst musel cílit na městské publikum a vyžadoval si specifičtější (kulturně vyspělejší) náplň. Na konci 60. let pak do programové náplně vstoupily rovněž politické záležitosti, kdy do redakce II. programu byli „uklizeni“ nepohodlní, neloajální pracovníci I. programu a soustředila se zde zajímavá skupina svobodomyslně uvažujících tvůrců. Tato podnětná tvůrčí atmosféra však neměla dlouhého trvání a zanikla s nástupem nového ředitele ČST Jana Zelenky. Knihu doprovází černobílý i barevný obrazový doprovod z archivu ČT i ČTK.

126 stran, brožovaná, čb + barevné ilustrace
Doporučená cena: 199 (u nás 170,-)Kniha byla podpořena Ministerstvem kultury ČR

Edice Filmoví tvůrci, sv. 8 (10)

Milan Cyroň:
EDUARD GREČNER A JEHO FILMY. Literární příprava filmů Eduarda Grečnera v letech 1958–1967

Kniha Milana Cyroně je první polistopadovou českou monografií věnovanou čistě slovenskému filmu. Tato oblast zcela uniká zájmu české filmové vědy, byť dějiny českého a slovenského filmu mají mnoho společných kapitol. Milan Cyroň vychází ze své disertační práce, která se věnovala třem filmovým dílům slovenského scenáristy a režiséra Eduarda Grečnera, která natočil během 60. let (Každý týžden sedem dní, Nylonový mesiac, Drak sa vracia), a to zejména vývoji tzv. scenáristické představy, tedy od idey filmu po jeho hotovou verzi. Tyto případové analýzy zároveň odhalují obecné mechanismy práce se scénáři, schvalovací proces a zapojení jednotlivých osob, fungující v tomto období v rámci slovenského filmu. Pro knižní vydání autor text rozšířil o kontextové kapitoly zaobírající se, jak „filmovým“ životopisem zmíněného režiséra, tak přehledem vývoje slovenské kinematografie v 50. a 60. letech. Kniha tak rozšiřuje vhled do prostředí českému čtenáři nepříliš známého a zároveň poskytuje srovnávací materiál k situaci v českém filmu daného období. Díky spolupráci a vstřícnosti Slovenského filmové ústavu se podařilo knihu opatřit kvalitním a dosud nepublikovaným obrazovým materiálem z archivních fondů. Kniha obsahuje také filmografii Eduarda Grečnera a bibliografii.

322 stran, brožovaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 299,- (u nás 260,-)
Publikace byla vydána s podporou Filozofické fakulty UP v Olomouci


Edice Filmoví tvůrci, sv. 7 (9)

Maurizio Viano:
PIER PAOLO PASOLINI A JEHO FILMY. Určitý realismus: použití Pasoliniho filmové teorie a praxe

Jedna z nejrozsáhlejších a nejdůkladnějších monografií tohoto subverzivního provokatéra evropského filmu, jež analyzuje jednotlivé Pasoliniho filmy na historickém a duchovně-filosofickém pozadí. Autor zkoumá Pasoliniho (nejen) filmovou tvorbu jako svébytný pokus o zachování realismu v jeho subjektivní sebeuvědomělé podobě - určitý realismus - a na pozadí jeho autorského intertextu, který tvoří pět základních Pasoliniho východisek: humanismus, marxismus, katolictví, homosexualita a psychoanalýza. Tyto pohledy se prolínají v analýzách všech jeho dokončených snímků od filmu Accattone až po Salo. Knihu je opatřena autorovou předmluvou pro české vydání, doslovem od filmologa Zdeňka Hudce a čb fotodoprovodem. Doplňkové texty tvoří kompletní filmografii a výběrová bibliografie.

408 stran, brožovaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 399,- (u nás 350,-)
Publikace vyšla s podporou Státního fondu pro kinematografii


Edice Filmová mozaika, sv. 4

Andrea Schnapková, Zdeněk Hudec a kol.:
POSTAVA K PODPÍRÁNÍ. Kritické a analytické studie

Soubor čtyř studií věnovaný jednomu z raných děl československé nové vlny - středometrážnímu snímku Pavla Juráčka a Jana Schmidta "Postava k podpírání". Kniha je vlastně polemikou se zažitým pohledem na film jako na dílo inspirované poetikou tvorby Franze Kafky, a to ať už rozborem jeho osobních názorů vyjadřovaných v soukromí (deníky, zápisky) či veřejně (eseje, články), nebo sledováním vývoje předlohy snímku od literárních náčtrů po scénář, či analýzou dobového ideového diskurzu, tak i samotnými stylistickými prvky, jako je např. pojetí hlavní postavy v hereckém podání Karla Vašíčka. Autoři tak poskytují nové pohledy zejména na postavu Pavla Juráčka, na jeho tvůrčí záměry a ideové pozadí jeho světonázorového obzoru.

136 stran, brožovaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 199 (u nás 165,-)Publikace vyšla s podporou Filozofické fakulty UP v Olomouci


Edice Filmoví tvůrci, sv. 6 (8)

Zdeněk Hudec:
MIKLÓS JANCSÓ A JEHO FILMY. Prostorový model moci ve filmech Miklóse Jancsóa z let 1963-1981

Předmětem monografie je sémantická analýza filmového stylu nedávno zesnulého maďarského režiséra Miklóse Jancsóa (1921–2014), která se soustředí na 17 snímků z období let 1963 (Odvrácená tvář) až 1981 (Tyranovo srdce), kdy se režisér důsledně věnoval historické tematice a kdy si vytvořil konzistentní filmovou poetiku, spojenou s vysoce stylizovaným pojetím prostoru (podtrženým širokoúhlou kamerou), choreografií postav a vyhraněnou ideologií násilí a nahoty. Jednotlivé analýzy doprovází bohatý ilustrativní a poznámkový doprovod, kniha je doplněna také o vyčerpávající bibliografie a filmografie probíraných snímků.208 stran, brožovaná, čb + barevné ilustrace
Doporučená cena: 299,- (u nás 260,- i s poštovným))Publikace vyšla s podporou Filozofické fakulty UP v Olomouci


Edice Filmové slovo, sv. 1

Mylene Bressonová (ed.):
BRESSON O BRESSONOVI. Rozhovory z let 1943-1983

Francouzský režisér Robert Bresson (1901-1999), svými životopisnými daty zajímavě a tak trochu příznačně vyplňujícími celé 20. století, patří mezi solitérní tvůrce světového filmu, který si i přes své dlouhé tvůrčí období čtyř dekád dokázal zachovat naprosto specifický tvůrčí styl, v podstatě nepoznamenaný žádnou z dominantích tvůrčích vln či škol. Ve všech filmech natočených od 2. světové války až do 80. let (např. Deník venkovského faráře, K smrti odsouzený uprchl, Peníze) si udržel svůj nezaměnitelný přístup k filmovému vyprávění či herectví a dále ho formoval a precizoval dílo po díle, a to za použití úsporných vyjadřovacích prostředků. Podobně úsporně i on sám formuloval své názory na filmové dílo; jediný ucelený soubor jeho filmového myšlení je stostránkový spisek "Poznámky o kinematografu" (1975, česky vyšlo 1998), opět plný krátkých úsečných noticek zapisovaných v průběhu čtvrtstoletí. Teprve roku 2013 vznikla další kniha, která se snaží v uceleném souboru nechat promluvit tohoto tvůrce o svém díle. Péčí Bressonvoy ženy Mylene vyšel soubor jeho rozhovorů z dlouhého údobí let 1943 až 1983, který je řazen chronologicky, film po filmu. Právě tento diachronní postup umožňuje sledovat vývoj Bressonova stylu, jeho uvažování o kinematografu. Tuto linii podporuje i zařazení interview, jejichž přímým popudem nebylo obvyklé představení nového snímku uváděného do kin, ale spíše zamyšlením nad určitým tématem či motivem (např. adaptace literárních děl), což dále prohlubuje poznání o směřování jeho úvah v tom kterém období. Tím se z tříště po různu vzniklých rozhovorů stává celkem plnohodnotný profil tvůrce, který jinak o svém díle spíše mlčel.

304 stran, brožovaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 349 (u nás 310,- i s poštovným))Kniha vyšla s podporou Ministerstva kultury a Centre national du livre


Luboš Ptáček, Petr Kopal a kol.:
FILM A DĚJINY 6. Proměny českého historického filmu po roce 1989

Žánr historického filmu má v české kinematografii tradici už od dob němého filmu. V 60. letech 20. století pak dosáhl uměleckého vrcholu. V období normalizace byl zcela podřízen ideologických požadavkům. Po roce 1989 přestala existovat cenzura, byl zrušen státní monopol, výroba přešla do soukromých produkcí, prezentovaná ideová východiska se stala soukromou záležitostí tvůrců. Žánr historického filmu nezanikl. Široký divácký a kritický zájem potvrzuje, že historické filmy patří v české společnosti k tématům vysokého společenského statusu. Chystaná kolektivní monografie se pokouší postihnout základní témata spojená s proměnou žánru a jeho společenskou reflexí (ideová revize pohledu na české dějiny, návaznost na tvorbu 60. let a přetrvávající schémata z období normalizace, přesun výběru historických témat do moderní historie, přesun od velké historie k osobní a rodinné historii, proměna stylu a narace).

Cca 216 stran, vázaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: 299 Kč (u nás 260,- i s poštovným)

Kniha vyšla v koedici s Ústavem pro studium totalitních režimů


Edice Dějiny zemí Koruny české, sv. 7

Lenka Bobková, Tomáš Velička a kol.:
JAN ZHOŘELECKÝ. Třetí syn Karla IV.

Kolektivní monografie věnovaná poněkud pozapomenuté postavě českých a středoevropských středověkých dějin, nejmladšímu synovi českého krále a římského císaře Karla IV, Janu Zhořeleckému. Jednotlivé studie ho představují jako muže, který se už v poměrně mladém věku stal aktérem řady politických událostí, prostředkoval různá jednání, snažil se pomáhat svému bratrovi, českému králi Václavu IV. Sledují komplikované vztahy uvnitř lucemburského rodu a bouřlivý kontext konce 14. století. Prezentují ho také jako výkonného politika (zastával funkci zemského hejtmana), který byl neustále v pohybu. Sám jako nejmladší člen přímé linie nemohl pomýšlet na velké tituly a musel se spokojit s uměle vytvořeným titulem zhořeleckého vévody. Jeho životní cesta skončila dříve, než stačil prokázat své další schopnosti, když zemřel ve věku 26 let za podezřelých okolností v klášteře Neuzelle.

426 stran, vázaná, čb ilustrace + barevná příloha
Doporučená cena: 399 (u nás 350,- i s poštovným))Vyšlo ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK


Petr Kopal (ed.):
FILM A DĚJINY 5. Filmová přestavba

Chronologický postup řady kolektivních monografií "Film a dějiny" pokračuje pátým svazkem věnovaným krátkému údobí druhé poloviny 80. let, v tehdejším jazyce označovanému za "přestavbu". Její zrod se spojuje s nástupem Michaila Gorbačova (1985) na místo vrcholného představitele Sovětského svazu a s jeho snahami o zavedení strukturálních reforem. Toto období nazývané rusky "perestrojka" provázelo i kulturní uvolnění, zeslabení cenzury a nástup nového proudu v sovětské kinematografii. Zásadní otázkou, na níž v sérii jednotlivých studií snaží odpovědět jejich autoři, je jak tato "přestavba" vypadala v prostředí socialistického Československa, zda se zde projevily deklarované změny a dá-li se vůbec mluvit o československé „filmové přestavbě“. Publikace je sestavena do tří ucelenějších oddílů, které jsou uvozeny historickou studií, shrnující dobový kontext a vývoj. Následující první část sleduje a představuje u nás příliš neznámou situaci „filmové přestavby“ v SSSR, na to navazuje exkurz do situace v čs. hraném filmu a závěrečný oddíl se věnuje situaci v Čs. televizi a televizní tvorbě.

Cca 352 stran, vázaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 399 Kč (u nás 350,-)

Kniha vyšla v koedici s Ústavem pro studium totalitních režimů s podporou Ministerstva kultury ČR

Edice Filmová mozaika, sv. 3

Milan Hain, Milan Cyroň a kol.:
OSUDOVÁ OSAMĚLOST. Obrysy filmové a literární tvorby Václav Kršky

Kolektivní monografie věnovaná vybraným aspektům filmové (a v jednom případě i literární) tvorby českého filmového a divadelního režiséra, spisovatele a dramatika Václav Kršky. Jednotlivé studie se snaží postihnout různé vývojové etapy tohoto tvůrce od raných lyrických projektů (Ohnivé léto, Řeka čaruje) přes expresivní momenty rané poválečné tvorby (Housle a sen) a slavné šrámkovské adaptace (Měsíc nad řekou, Stříbrný vítr) až po výraznou stopu na poli filmových životopisů (Housle a sen, Z mého života, Posel úsvitu) a pozdní díla 60. let, která nezapadala do linie nové vlny. Kniha představuje také některé dosud neakcentované aspekty (expresionismu, ženské postavy apod.)

272 stran, vázaná, čb. ilustrace, kompletní filmografie
Doporučená cena: 289,- (u nás 250,-)Kniha vyšla v říjnu 2016 s podporou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci


Edice Tempora et Memoria, sv. 3

Luděk Březina:
MEZI KRÁLEM A STAVY. Dolnolužické zemské fojtství na prahu novověku (1490-1620)

Kniha Luďka Březiny je zásadním příspěvkem k poznání vztahů a vazeb jednotlivých vedlejších zemí České koruny na konci středověku a v raném novověku. Na příkladu Dolní Lužice zkoumá proměny vztahů mezi pražským centrem, zemským správcem a místními stavy a tím i zároveň míru integrity celého soustátí. Sleduje stoupající uvědomění dolnolužických stavů a jejich vzrůstající vliv na správu své země a zároveň i odstředivé tendence, které vždy byly silnější, pokud došlo k oslabení centrální moci. Autor založil svoji práci na několikaletém výzkumu v německých a českých archivech a přinesl řadu cenných a zatím nepublikovaných poznatků. Jedná se o autorovu upravenou verzi jeho dizertační práce, která je postavena na několikaletém výzkumu v německých a českých archivech.

312 stran, brožovaná, čb. ilustrace
Doporučená cena: 299 (u nás 260,-)
Martin Musílek:
PATRONI, KLIENTI PŘÍBUZNÍ.Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století

Odborná práce Martina Musíllka vychází z podrobného průzkumu nejstarších dochovaných knih Starého Města pražského. Autor se zde snaží poskytnout co nejširší obrázek o societě Starého Města po polovině 14. století, kdy dochází k ústupu starých radních rodů ve správě města na úkor nově nastupujících a bohatnoucích zástupců řemesel. Jeho studie sleduje jak momenty sociálního vzestupu a pádu, tak vztahy mezi jednotlivými skupinami (patron x klient), řeší, do jaké míry o sociálním statusu promlouvá „dobrá adresa“, jak drahé bylo bydlení na Starém Městě, jak se proměňovala společenská a národnostní skladba (přistěhovalectví, odchod z města či nobilitace). Dochází k zásadnímu zjištění, že na rozdíl od bohatých a centrálních měst západní Evropy, kde byla sociální prostupnost velmi úzká a kde se u moci držela skupina tradičního patriciátu, bylo Staré Město otevřeným a proměnlivým společenstvím, které umožňovalo sociální mobilitu.

360 stran, vázaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: 399 Kč (u nás 350,-)Vyšlo v rámci projektu GAČR a s přispěním badatelského nadačního fondu Anny a Jaroslava Krejčích


Edice Filmoví tvůrci, sv. 5 (7)

Milan Hain:
HUGO HAAS A JEHO (AMERICKÉ) FILMY

Monografie „Hugo Haas a jeho americké filmy“ vychází z disertační práce Milana Haina, absolventa filmové vědy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jeho studie těží z ročního studijního pobytu v USA, kde se mu při pobytech na University of California a University of Southern California podařilo probádat unikátní materiály ze zdejších archivů. Kniha tak odhaluje neznámé kapitoly ze života Huga Haase, který je v českém prostředí znám především jako výrazný komediální herec. Díky autorovi se dozvídáme, že se při svém dlouhém americkém exilu (20 let) dokázal prosadit coby divadelní herec na Broadwayi, a to nejen v komediálních, ale i dramatických rolích. Kniha přibližuje i dobové recenze, které Hassovy většinou drobnější role hodnotily vesměs velmi kladně. Jádro knihy se věnuje jeho další kariéře poté, co se přestěhoval do Hollywoodu a snažil se zde prosadit nejen jako filmový herec, ale i jako producent a režisér. Pro lepší pochopení tehdejších produkčních možností v americkém filmovém průmyslu předkládá autor cenné informace o praxi a podmínkách filmové produkce. Představuje Haasův „autorský“ produkční styl – Haas byl producent, scenárista, režisér a často i představitel hlavní role, nesl hlavní finanční břemeno každého filmového projektu. V hlavní části své práce Hain představuje jednotlivé snímky z Haasovy produkční a režijní dílny – synopse, scénář, produkční historii a dobové přijetí v tisku. Ve svém bádání autor čerpá z široké řady zdrojů – kromě samotných filmů, jejich scénářů, poskytuje informace z materiálů produkčních a distribučních společností, úřední korespondence, Haasovy osobní korespondence, dále tlumočí recenze z dobového amerického tisku a svědectví Haasových spolupracovníků (v písemné formě či na základě osobních interview). Kniha je opatřena také bohatým obrazovým materiálem, který se podařilo získat z amerických i domácích archivů (fotky z natáčení, dobové plakáty apod.)

376 stran, brožovaná, cca 120 čb. ilustrací a 32 stran barevné přílohy, kniha je opatřena podrobnou filmografií
Doporučená cena: 379,- (u nás 330,-)

Vyšlo s podporou Ministerstva kultury ČR a Univerzity Palackého v Olomouci

Kontakt: Václav Žák - nakl. Casablanca, Feřtekova 23, 181 00 Praha 8, tel: 732 754 685, e-mail: zakvaclav@post.cz