Logo Casablanca Filmová literatura

O nás
Novinky
Připravované
Vydané knihy
Recenze
Kvíz
Objednávka   

Recenze

Robert Bird: ANDREJ RUBLEV

"Vlastní analýza filmu zabere v knize nejvíce prostoru. Autor se filmu věnuje po jednotlivých sekvencích a kapitolách, rozvádí podrobně stěžejní motivy a jejich významové konotace, zastavuje se u některých pozoruhodných scénáristických pasáží či střihových detailů. Všechny své úvahy se navíc snaží zasazovat do širšího rámce, ať už do Tarkovského filmografie nebo obecnějšího kontextu ruské kultury. Tak se také do jeho knihy dostaly obrazové ukázky z děl ruských malířů (nejen Andreje Rubleva), které vždy nějakým způsobem s filmem nebo jednotlivými scénami souvisí. Díky jeho detailnímu pohledu kniha odhaluje také leckteré "vychytávky", kterých si ve filmu asi všimne málokdo."

"Birdova kniha je opravdu malý skvost. S jejími některými závěry nemusíte souhlasit, ale každopádně se při její četbě projdete krajinou Tarkovského Rubleva opravdu důkladně."

Petr Gajdošík, nostalghia.cz"[Kniha] na malém prostoru, srozumitelným způsobem a čtivým způsobem dokáže zasvětit do kontextu vzniku filmu, osvětlit dobové narážky a být průvodcem složitou kompozicí díla i jeho jednotlivými epizodami. Líčí navíc mnoho pozoruhodných detailů a souvislostí, které bez znalosti scénáře a průběhu výroby filmu zcela jistě uniknou.

Barbora Hartigová, Literární noviny 38/2006"Publikace věnovaná stejnojmennému snímku Andreje Tarkovského o ruském malíři ikon rozhodně není otravně suchopárným textem. Její autor namíchal zajímavou směs, kam vedle podrobného rozboru filmu vložil i řadu zpráv o jeho svízelném vzniku a trnité cestě k divákům či pár vtipných glos o Tarkovského puntičkářství."
hodnocení: * * * *

Gabriela Kudelová, Premiere září 2006"Mistrovskou historickou fresku, jejímž duchovním středobodem je titulní ruský malíř ikon, Robert Bird zkoumá detailně i v širších kontextech z hlediska historie Ruska, sovětského filmu a kinematografických dějin. Autor čtenářům poskytuje možnost srovnat různé verze námětu, scénáře i výsledné podoby Tarkovského díla a analyzuje a interpretuje ho, často dost zajímavě. Publikace vybavená kvalitně i po fotografické stránce by neměla chybět v knihovničce žádného zájemce o ´umělecký film´."
hodnocení: 100%

Alena Prokopová, Cinema 106/2006"Rublev je v mnoha ohledech monstrózní film a jako každé monstrum se vzpírá popisu, Možná však popis a klasifikace nejsou tím jediným, co bychom měli od kritikovým setkáním s filmem očekávat. Když si Bird v pozoruhodné pasáži při úvahách o Tarkovského filmové estetice vypomáhá pojmy převzatými z pojednání Pavla Florenského o pravoslavných ikonách, otvírá úplně novou perspektivu, s níž lze k filmům přistupovat. Stejně jako nelze chápat ikony jen jako kultické (přísně "standardizované") obrazy, ale jako místa setkání s Boží tváří, mohou snad být i filmy vnímány jako ostrovy jasu, osvěcující svět těch, do jejichž životu zasáhly. Vymezují-li ikony hranice lidského světa, existují možná i filmy, které svou nezařaditelností odhalují meze každodennosti."

Jan Kolář "Jak zacházet s ´monstrem´", Cinepur 50/2007

Kontakt: Václav Žák - nakl. Casablanca, Feřtekova 23, 181 00 Praha 8, tel: 732 754 685, e-mail: zakvaclav@post.cz