Logo Casablanca Filmová literatura

O nás
Novinky
Připravované
Vydané knihy
Recenze
Kvíz
Objednávka   

Připravujeme


Edice FAKTA F, sv. 5

Šárka Gmiterková:
JIŘINA ŠTĚPNIČKOVÁ: ČESKÁ NÁRODNÍ HVĚZDA

Kniha vychází z autorčiny diplomové práce, která je napsána v duchu star studies, tedy z pohledu konstrukce hvězdnosti filmových herců ze strany filmového a mediálního průmyslu. Autorky se snaží tento koncept osvědčený v prostředí hollywoodských "stars" aplikovat i na českou filmovou produkci zejména v meziválečném období, ve zlaté éře Barrandova, ovšem sleduje i vývoj této hvězdnosti i v době poválečné. To se jí podařilo v případě Oldřicha Nového, o němž pojednával její předchozí kniha. Tentokrát se soustředí na ženskou hereckou hvězdu, navíc osobnost s velmi dramatickými životními osudy, které významně poznamenali nejen její soukromou, ale i profesní dráhu.

Cca 350 stran, brožovaná, čb.+ bar. ilustrace
Doporučená cena: ??? (u nás ???,-)


Edice Film a dějiny, sv. 9

Petr Kopal a kol.:
FILM A DĚJINY 9. BEZPEČNOST

Deváté pokračování populárních publikací věnovaných uzceleným tématům spojeným s dějinami a filmem. Tentokrát se bude věnovat bezpečnosti, bezpečnostním orgánům a jejich reprezentací na filmovém plátně a televizní obrazovce.

Cca 400 stran, vázaná, čb. ilustrace
Doporučená cena: ??? (u nás ???,-)


Edice Filmová mozaika, sv. 5

Radomír Kokeš a kol.:
KAPITOLY Z HISTORICKÉ POETIKY ČESKÉHO FILMU (1911-1922)

Projekt kolektivní monografie „Kapitoly z historické poetiky českého filmu (1911–1922)“ reprezentuje první knižní výstup z mnohaletého výzkumu estetických dějin českého filmu, realizovaného Radomírem D. Kokešem, odborným asistentem z Ústavu filmu a audiovizuální kultury. Tento projekt usiluje předložit (a) na jedné straně historii stylu a vyprávění kinematografie v českých zemích a (b) na druhé straně nabídnout řadu užších dějin stylu a vyprávění v rovině stylu tvůrců, tvůrčích týmů, žánrů či konkrétních filmařských postupů. První svazek se zaměřuje na na roky 1911 až 1922, kdy rok 1911 je počátkem kontinuální filmové produkce a rok 1922 je prozatím pracovně předpokládaný konec druhého období vývoje stylu kinematografie v českých zemích. Monografii otevře metodická rámující studie, jež zasadí zkoumání tohoto období české kinematografie jak do širších metodických souvislostí, tak do dějin mezinárodní kinematografie. Bude se například ptát, co nám výzkum dějin stylu a vyprávění v české kinematografii může povědět o její pozici v mezinárodním kontextu – a proč se vůbec tímto způsobem zabývat filmy, jež dlouhá desetiletí nikdo neviděl a nejsou mimo archiv divácky dostupné. Následující studie budou uspořádány v logickém výkladu shora dolů: od nejobecnějších postupů k jejich ne/využití u určitých tvůrců a v konkrétních filmech.

Cca 300 stran, vázaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: ??? (u nás ???,-)

Kniha byla podpořena Státním fondem pro kinematografii

V plánu na konec roku 2017


Petr Kopal:
KINEMATOGRAF MISTRA THEODORIKA

Nejsou psané dějiny již pasé? Není vhodné v době vysoce rozvinuté vizuální kultury mluvit spíše o potřebě "pohyblivých historických obrazů"? Není historický film vlastně také dějepisnou prací svého druhu, jde přeci o podobný dějinný konstrukt? Pokud se filmař-historik uchýlí k přísné metodice historika-akademika, proč by jeho dílo nemohlo být označeno za odbornou studii, za příspěvek k vědecké diskusi, který navíc vnáší do debaty zpředmětněnou imaginaci? A především, nebyl mistr Theodorik jedním z prvních "českých" filmových režisérů a projektantem 3-D kina? Zajímají vás tyto otázky, pak se těšte na knihu českého medievisty a filmového historika Petra Kopala.

Cca 300 stran, vázaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: ??? 299 Kč (u nás ???,-)

Kniha vzniká ve spolupráci s nakladatelstvím Academia

V plánu na rok 2022Kontakt: Václav Žák - nakl. Casablanca, Feřtekova 23, 181 00 Praha 8, tel: 732 754 685, e-mail: zakvaclav@post.cz