Logo Casablanca Filmová literatura

O nás
Novinky
Připravované
Vydané knihy
Recenze
Kvíz
Objednávka   

Připravujeme


Edice Filmová mozaika, sv. 5

Radomír Kokeš a kol.:
KAPITOLY Z HISTORICKÉ POETIKY ČESKÉHO FILMU (1911-1922)

Projekt kolektivní monografie „Kapitoly z historické poetiky českého filmu (1911–1922)“ reprezentuje první knižní výstup z mnohaletého výzkumu estetických dějin českého filmu, realizovaného Radomírem D. Kokešem, odborným asistentem z Ústavu filmu a audiovizuální kultury. Tento projekt usiluje předložit (a) na jedné straně historii stylu a vyprávění kinematografie v českých zemích a (b) na druhé straně nabídnout řadu užších dějin stylu a vyprávění v rovině stylu tvůrců, tvůrčích týmů, žánrů či konkrétních filmařských postupů. První svazek se zaměřuje na na roky 1911 až 1922, kdy rok 1911 je počátkem kontinuální filmové produkce a rok 1922 je prozatím pracovně předpokládaný konec druhého období vývoje stylu kinematografie v českých zemích. Monografii otevře metodická rámující studie, jež zasadí zkoumání tohoto období české kinematografie jak do širších metodických souvislostí, tak do dějin mezinárodní kinematografie. Bude se například ptát, co nám výzkum dějin stylu a vyprávění v české kinematografii může povědět o její pozici v mezinárodním kontextu – a proč se vůbec tímto způsobem zabývat filmy, jež dlouhá desetiletí nikdo neviděl a nejsou mimo archiv divácky dostupné. Následující studie budou uspořádány v logickém výkladu shora dolů: od nejobecnějších postupů k jejich ne/využití u určitých tvůrců a v konkrétních filmech.

Cca 300 stran, vázaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: ??? (u nás ???,-)

Kniha byla podpořena Státním fondem pro kinematografii

V plánu na konec roku 2017


Edice Filmová mozaika, sv. 8

Zdeněk Hudec, Karel Mohyla a kol.:
SPALOVAČ MRTVOL. Kritické a analytické studie

Výbor 4 studií zkoumajících různé stránky slavného snímku Juraje Herze z roku 1968.

Cca 120 stran, brožovaná, čb ilustrace
Doporučená cena: ??? (u nás ???,-)

Publikace vychází s podporou Filozofické fakulty UP v Olomouci

V plánu na rok 2020

/h3>

Edice Film a dějiny, sv. 8

Petr Kopal a kol.:
FILM A DĚJINY 8. VÁLKA

Chystaný, osmý svazek se zaměřuje na téma „válka a film“, primárně pak na válečnou propagandu šířenou prostřednictvím filmu/televize (a dalších kulturních forem). V době války přechází politická propaganda do koncentrovanějšího, agresivnějšího modu, akcelerujícího oba základní postupy – stmelující mýtus a označení nepřítele, za účelem dosažení co nejefektivnějšího mobilizačního efektu. Tyto postupy nevyužívají jen totalitní režimy, ale i demokratické státy, právě v době krizí, jakou představuje právě třeba válečný stav. Oba tyto póly se pokusí akcentovat i tato publikace, kteá bude rozdělena do dvou oddílů (uvozených dvěma obecnějšími texty k tématu): 1) Film ve válce; 2) Válka ve filmu. V první části bude tvořit ucelenější soubor studií téma protektorátu. Další blok studií bude věnován dokumentárnímu a osvětovému filmu. Druhý oddíl se bude věnovat filmům s tématem války. .

Cca 400 stran, vázaná, čb ilustrace
Doporučená cena: ???,- (u nás ???,-)Kniha byla podpořena Státním fondem pro kinematografii
V plánu na rok 2021

/h3>
Jan Švábenický:
FENOMÉN ITALSKÝ WESTERN. Sociokulturní charakteristika jednoho žánru

Tato kniha o italském westernu se bude zabývat především sociokulturními a žánrovými charakteristikami tohoto populárního žánru. Téma bude zasazeno do širších významových souvislostí s italskou kinematografií a bude sledovat také historický vývoj a proměny italského westernu od němé éry až po současnost. Publikace bude mít obecnou historickou část a analytickou část věnovanou rozboru rozpoznávacích atributů úzce spojených s tímto žánrem. V souvislostech s italskou kinematografií a populární kulturou zohlední rovněž intertextové odkazy a citace tvořící pevnou součást tematické struktury mnohých filmů. Italský western tak bude vnímán jako mezinárodní sociokulturní fenomén, který silně ovlivnil nejen italskou populární kulturu, ale také zahraniční kinematografii. Bude zohledněno také jeho pronikání do běžných oblastí lidského života (společenské rituály, oděvní móda). V rámci sociokulturní podstaty italského westernu bude práce nahlížet také na obraz křesťanské ikonografie, která je pevnou součástí národní kulturní identity žánru. Průmyslové a ekonomické aspekty bude kniha zohledňovat pouze kontextuálně a nebudou hlavním předmětem zájmu analýzy. Z této oblasti se práce zaměří zejména na způsoby audiovizuální propagace italského westernu v domácí distribuci (plakáty, fotosky, trailery). Součástí publikace bude pohled na vnímání italského westernu v Československu i České republice v období 60 až 90. let v kapitole věnované filmové kritice a publicistice. Bude navazovat na kapitolu o vnímání italského westernu v samotné Itálii. K uchopení širšího spektra témat souvisejících s italskou kinematografií a kulturou bude publikace využívat interdisciplinární metodologii kombinující rozmanité interpretační přístupy. Cílem není vytvořit akademickou publikaci, ale čtení prolínající odborný a populární pohled na tematiku se zaměřením širší okruh čtenářů. Kniha se chce vyhnout tradičním pojetím a přístupům k italskému westernu, jak tomu bývá zejména v angloamerických publikacích zaměřených zejména na narativní strukturu a filmový styl v kontextu konkrétních vybraných filmů. .

Cca 350 stran, brožovaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: ??? Kč (u nás ???,-)

Kniha byla podpořena Státním fondem pro kinematografii

V plánu na rok 2021


Petr Kopal:
KINEMATOGRAF MISTRA THEODORIKA

Nejsou psané dějiny již pasé? Není vhodné v době vysoce rozvinuté vizuální kultury mluvit spíše o potřebě "pohyblivých historických obrazů"? Není historický film vlastně také dějepisnou prací svého druhu, jde přeci o podobný dějinný konstrukt? Pokud se filmař-historik uchýlí k přísné metodice historika-akademika, proč by jeho dílo nemohlo být označeno za odbornou studii, za příspěvek k vědecké diskusi, který navíc vnáší do debaty zpředmětněnou imaginaci? A především, nebyl mistr Theodorik jedním z prvních "českých" filmových režisérů a projektantem 3-D kina? Zajímají vás tyto otázky, pak se těšte na knihu českého medievisty a filmového historika Petra Kopala.

Cca 300 stran, vázaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: ??? 299 Kč (u nás ???,-)

Kniha vzniká ve spolupráci s nakladatelstvím Academia

V plánu na rok 2022Kontakt: Václav Žák - nakl. Casablanca, Feřtekova 23, 181 00 Praha 8, tel: 732 754 685, e-mail: zakvaclav@post.cz